top of page

Disse indlæg fungerer som eksempler på, hvilke udfordringer diverse personer i diverse positioner kan opleve, i forbindelse med universiteter i Danmark. De fungerer således som et sted for meningsdeling og et rum til at udtrykke egne oplevelser. FRONT vil muligvis henvise til disse erfaringer i dialogen med universiteter, i et forsøg på at få alle personers oplevelse på tale i universitetsregi. 
 

Er du interesseret i selv at få en historie delt eller fortalt, kan du da sende den til FRONT i en email til: frontnu@mail.com

Mvh. FRONT

These posts work as examples on what challenges different people in different positions might meet in relation to their studies in Denmark. They work as a place for sharing your opinion and as a room to express your experiences.  FRONT might refer to these experiences in our dialogue with universities, to try to get more peoples experiences heard in this context. 
 

If you are interested in sharing a story, please send it to FRONT at: frontnu@mail.com. 
Sincerely, FRONT

Archive
Search By Tags
No tags yet.
  • Facebook Basic Square
bottom of page